Ögonlaseroperation - operera ögon med laser

Detta är en informationssite om ögonlaserbehandling/ögonlaseroperation. Nedan finns några vanliga frågor och svar om ögonlaser behandling. Om su är intresserad av att operera dina ögon med laser rekommenderar vi dig att besöka någon av våra refererade behandlingsställen för mer information och för att boka in ett informationsmöte där du tillsammans med experter inom ögonlaser går igenom hela behandlingsprocessen och få svar på dina frågor:

Perfekt syn, Turkiet

Globens ögonklinik, Stockholm

Vilka är riskerna med att operera ögonen med laser?

Riskerna är mycket små och säkerheten är mycket hög med exempelvis ögonlaser Lasek/Elsa. Infektionsrisken är begränsad samt risken för haze-utveckling (ärrvävnad) kan nästan helt uteslutas.

Riskerar jag att bli blind genom att utföra en laserbehandling?

Denna risk är så gott som obefintligt även om många oroar sig för just detta. Det finns inget dokumenterat fall i världen på att någon blivit blind genom en laseroperation.

Innebär en operation att jag aldrig kommer se illa igen?

För att skapa de bästa förutsättningarna för att slippa förnyad operation, linser eller glasögon i framtiden skall din syn ha varit stabil i minst två år innan operation.

Gör det ont att få laserbehandling?

Ögat behandlas med lokalbedövande droppar innan behandlingen påbörjas. Själva laserbehandlingen är helt smärtfri, däremot kan det efter behandling uppstå ett tårflöde. Visst obehag och skavkänsla är inte heller ovanligt efter en behandling men obehaget är väldigt individuellt.

Kan alla behandlas?

Nej. Följande patienter kan inte behandlas: " Personer med glasögonstyrka utöver lämpligt styrkeområde. " Personer med ögonsjukdomar som grön starr, grå starr eller näthinnesjukdom. " Personer med vissa immunsjukdomar. " Gravida och ammande bör vänta ca 2-3 månader efter sista amning. " Diabetespatienter måste ha sjukdomen väl kontrollerad " Personer med alltför tunn hornhinna.

När kan jag börja jobba efter en behandling?

De absolut flesta av alla som laserbehandlas går tillbaka till arbetet eller skolan dagen efter. Däremot rekommenderas inte att köra bil samma dag som du behandlats.

Hur gammal måste man vara för att genomgå en laseroperation?

En operation genomförs inte på människor under 20 års ålder. Detta beror på att ögat inte vuxit klart förrän vid denna ålder. Ditt synfel bör dessutom ha stabiliserat sig vilket inträffat då du inte behövt ändra styrkan på dina linser eller glasögon de senaste två åren. Vanligtvis kräver kliniken att du kan visa upp recept från två år tillbaka från din optiker för att fastställa din ögonhistorik. Om ett öga behandlas och ögat inte var stabiliserat så finns en risk att du behöver synkorrigering igen efter några år.

Jag är 70, kan jag genomgå en operation?

Det finns ingen övre åldersgräns för att genomgå en laseroperation. Däremot behandlas ålderssynhet med RLE eller Refractive Lens Exchange. Detta innebär att linser i ögat byts ut.

Jag är gravid och läkaren säger att jag måste vänta med laseroperation, varför?

Under en graviditet och under amning har kroppen ett ökat hormonpåslag i kroppen vilket kan påverka synen. Du bör vänta ca 2-3 månader efter att du helt slutat amma innan en behandling blir aktuell.

Kommer jag att se perfekt efter en operationen?

Målet är såklart att uppnå en synförmåga som motsvarar den du har med linser eller glasögon innan operationen. Ungefär 10-15% av alla som opereras behöver en kompletterande behandling som vanligtvis görs ca 2-6 månader efter det första ingreppet. Därefter brukar de flesta vara färdigbehandlade.

Kommer behandlingen göra att min ålderssynthet kommer tidigare än normalt?

Nej, behandlingen påverkar inte din ålderssynthet. Ålderssynhet beror på att linser i ögat förlorar sin elasticitet och blir stel. Detta medför att det blir svårt att fokusera på nära håll.

Hur snart kan jag böra träna efter en laseroperation?

Det rekommenderas att man väntar ca en vecka efter operation innan man börjar träna.

Hur stor är infektionsrisken och vad händer om jag får en infektion efter behandlingen?

Infektioner efter en laserbehandling är mycket sällsynta. Om en infektion mot förmodan skulle uppstå behandlas denna med antibiotika vilket ges i form av droppar. Om infektionen är kraftig och det efterhand uppstår ärrbildningar finns risk att detta påverkar synskärpan. Detta kan inträffa om ärrbildningen sitter centralt i synfältet.

Ögonlaser behandling hos Perfekt syn
Perfekt syn
  Ögonlaseroperation från 15995 kr:
Besök Perfekt syn för mer information.

Här hittar du mer information om ögonlaser

Disclaimer: Ovanstående uppgifter är sammanställda från ett stort antal ackrediterade webbsidor på nätet. Skaparna av denna sammanställning kan inte garantera att innehållet är fullständigt, korrekt eller aktuellt. Om du funderar på att genomgå en laseroperation, vänligen kontakta läkare för att diskutera just dina behov, önskemål och förutsättningar.